Judge's Table

Навчально-наукова лабораторія медіації та відновного правосуддя 

MEDIATION

Easteuropean

Law School

Мета діяльності : популяризація медіації як способу мирного вирішення конфліктів (спорів), створення умов для формування медіативної компетентності здобувачів освіти у сфері права та правоохоронної діяльності, психології, соціальної роботи та інших зацікавлених суб’єктів.

Мета діяльності : популяризація медіації як способу мирного вирішення конфліктів (спорів), створення умов для формування медіативної компетентності здобувачів освіти у сфері права та правоохоронної діяльності, психології, соціальної роботи та інших зацікавлених суб’єктів.Мета діяльності : популяризація медіації як способу мирного вирішення конфліктів (спорів), створення умов для формування медіативної компетентності здобувачів освіти у сфері права та правоохоронної діяльності, психології, соціальної роботи та інших зацікавлених суб’єктів.Мета діяльності : популяризація медіації як способу мирного вирішення конфліктів (спорів), створення умов для формування медіативної компетентності здобувачів освіти у сфері права та правоохоронної діяльності, психології, соціальної роботи та інших зацікавлених суб’єктів.Мета діяльності : популяризація медіації як способу мирного вирішення конфліктів (спорів), створення умов для формування медіативної компетентності здобувачів освіти у сфері права та правоохоронної діяльності, психології, соціальної роботи та інших зацікавлених суб’єктів.

Науково-дослідницька діяльність:

- проведення наукових досліджень у міждисциплінарній галузі конфліктології та вирішення конфліктів (спорів) шляхом медіації, діалогу та інших механізмів;

- проведення національних та міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, літніх шкіл, круглих столів, лекцій та публічних дискусій, студентських заходів;

- розробка спеціальних курсів та програм, присвячених питанням вирішення, попередження та трансформації конфліктів шляхом медіації, діалогу та інших механізмів;

- організація проходження студентами практик, передбачених навчальними планами підготовки у сфері права та правоохоронної діяльності, психології, соціальної роботи, тощо;

- участь у наукових проектах та співпраця із вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами, профільними інституціями із питань медіації, переговорів та арбітражу;

- участь у наукових проектах та співпраця із громадськими організаціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими зацікавленими фізичними та юридичними особами із питань вирішення конфліктів (спорів) шляхом медіації, діалогового підходу та інших інструментів переговорів;

- вивчення зарубіжного досвіду з питань медіації, переговорів та арбітражу і формування практики його застосування в Україні;

- організація та проведення просвітницьких заходів з метою формування культури мирного та цивілізованого розв’язання конфліктів (спорів) на основі взаємних інтересів і згоди, популяризації процедури медіації серед населення;

- організація та проведення сертифікованих курсів із медіації;

- надання послуг з медіації, переговорів та арбітражу;

- реалізація інших завдань, які відповідають меті діяльності Навчально-наукової лабораторії медіаціїта відновного правосуддя.

Навчальні курси

На базі лабораторії проводяться практичні заняття для студентів денної і заочної форми навчання із таких дисциплін:

- Юридична психологія

- Медіація у професійній діяльності юриста

- Емоційна компетентність у професійній діяльності юриста

- Гарвардська переговорна модель-робота з інтересами та мистецтво запитань

karpinska.jpg

Карпінська Наталія Володимирівна

к.ю.н., доцент кафедри кримінального права і процесу

м. Луцьк вул. Винниченка, 30,

 корпус В, 2 поверх (ауд. 219)