top of page

Стандарти вищої освіти 081 Право

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 08 Право

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 Право

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 08 Право

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 Право

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ третій (освітньо-науковий) рівень

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ доктор філософії

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 08 Право

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 Право

books-1845614_1280.jpg

ПРОЄКТ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

НОВИЙ​

Завантажити

bottom of page