Стандарти вищої освіти 081 Право

kimberly_farmer_luaakcuanvi_unsplash.jpg

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ перший (бакалаврський)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 08 Право

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 Право

books-1845614_1280.jpg

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ бакалавр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 08 Право

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 081 Право

books-1845614_1280.jpg

ПРОЄКТ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

НОВИЙ​

Завантажити