Judge's Table

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПРОТИДІЇ НАСИЛЬСТВУ

zhuravska.jpg

ЖУРАВСЬКА ЗОРЯНА ВАЛЕНТИНІВНА

к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінального права і процесу

Про нас

НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

Проблеми протидії домашньому та
шкільному насильству; протидія гендерному насильству; суб’єкти протидії домашньому насильству та їх повноваження.

ЗАВДАННЯ:

в лабораторії виконуються науково-дослідні роботи з проблем протидії насильству; здійснюється пошук, вивчення та апробація передового досвіду роботи Національної поліції та інших правоохоронних органів
України та іноземних держав з протидії насильству; проводиться розробка та запровадження в навчальний процес інноваційних методик організації та
проведення навчальних занять із проблематики протидії насильству.