Image by Markus Spiske

Навчально-наукова лабораторія  цифрових 
технологій у праві

voznjuk.jpg

Вознюк Наталія Іванівна

ст. викладач кафедри цивільно-правових дисциплін

м. Луцьк вул. Винниченка, 30,

 корпус В, 2 поверх (ауд. 218)

Положення

про Навчально-наукову лабораторію цифрових технологій у праві

Звіт

за 2020 - 2021 н.р.

План роботи

на 2021 - 2022 н.р.

МЕМОРАНДУМ про взаємодію та співпрацю з ТзОВ "Ю-КОНТРОЛ"

МЕМОРАНДУМ про взаємодію та співпрацю з ТзОВ "ПРАВОСУД"

МІСІЯ: покращення рівня цифрових компетентностей здобувачів освіти спеціальностей 081 Право та 262 Правоохоронна діяльність; планування та реалізація освітніх ініціатив, які спрямовані на підвищення рівня цифрової грамотності, практичного використання цифрових інструментів.

ВІЗІЯ: підготовка висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців-професіоналів, впровадження інноваційних підходів до організації освітнього процесу, наукової діяльності та набуття якісних практичних навичок здобувачів освіти спеціальностей 081 Право та 262 Правоохоронна діяльність.

Навчальні курси:

На базі лабораторії проводяться практичні заняття для студентів денної і заочної форми навчання із таких дисциплін:

- Юридичні інновації

- Нормативно-правова база кібербезпеки