top of page

Фахове видання юридичного факультету

Журнал є науковим періодичним друкованим виданням юридичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки, у якому публікуються статті, присвячені історико-правовим дослідженням, актуальним проблемам захисту прав людини, функціонування правової
системи України, а також результати міжнародного наукового співробітництва. Для науковців, практичних працівників, аспірантів, студентів.

199618327_23847768642420499_148904647382

АРХІВ ЖУРНАЛУ

№1 2013 (1)

№2 2013 (2)

№1 2014 (3)

№2 2014 (4)

№1 2015 (5)

№2 2015 (6)

№1 2016 (7)

№2 2016 (8)

№1 2017 (9)

№2  2017 (10)

№1 2018 (11)

№2 2018 (12)

№1 2019 (13)

№1 2019 (14)

№1 2019 (15)

№2 2019 (16)

№2 2021 (17)

№1 2022 (18)

№2 2022 (19)

№1 2023 (20)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Яцишин Михайло Михайлович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Волинського національного університету імені Лесі Українки, заслужений діяч науки і техніки України, yatsyshyn@chasopys.hl.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4502-9563
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/41900528

 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР:

Крикунов Олександр Вікторович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і процесу Волинського національного університету імені Лесі Українки, krykunov@chasopys.hl.vnu.volyn.ua

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

Головко Катерина Володимирівна – доктор юридичних наук, завідувач відділу економіко-правових досліджень Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, holovko@chasopys.hl.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7414-6078
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/31857197

 

Демчук Антон Михайлович – кандидат юридичних наук, декан юридичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки, demchuk@chasopys.hl.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7827-0698
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/42142617

Ларкін Михайло Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та правосуддя, завідувач кафедри методології науки та міжнародної освіти Запорізького національного університету, larkin@chasopys.hl.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4676-460X
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/17562693,
https://app.webofknowledge.com/author/record/32219699 

Ярмиш Олександр Назарович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, президент Міжнародної асоціації істориків права, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, заслужений юрист України, yarmysh@chasopys.hl.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4811-4520
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194577892
Web of Science: https://app.webofknowledge.com/author/record/22243553

Dębiński Antoni – doctor habilitowany nauk prawnych, ksiądz profesor, rector, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Rzeczpospolita Polska), debinski@chasopys.hl.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0777-7448

Szewczak Marcin – doctor habilitowany nauk prawnych, adiunkt Kat. Prawa Administracyjnego i Gospodarczego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Rzeczpospolita Polska), szewczak@chasopys.hl.vnu.volyn.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1102-2219

bottom of page