ПРАКТИКА

денна форма навчання

1 курс

ОГОЛОШЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕНННЯ про направлення на навчальну практику 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

МАТЕРІАЛИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ОПИТУВАННЯ

РОЗПОЧАТИ

2 курс

ОГОЛОШЕННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧАМИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «08 ПРАВО»

НАКАЗ про направлення студентів на виробничу практику

СИЛАБУС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

МАТЕРІАЛИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ОПИТУВАННЯ

ДОГОВІР ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

3 курс

ОГОЛОШЕННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧАМИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «08 ПРАВО»

НАКАЗ про направлення студентів на виробничу практику

СИЛАБУС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

МАТЕРІАЛИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ОПИТУВАННЯ

ДОГОВІР ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

1 курс

МАГІСТРАТУРА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК 

ЗДОБУВАЧАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «08 ПРАВО»

ОГОЛОШЕННЯ

НАКАЗ про направлення студентів на виробничу практику

І частина

ІІ частина

ЗАЯВКА на проходження виробничої практики

СИЛАБУС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

МАТЕРІАЛИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ОПИТУВАННЯ

РОЗПОЧАТИ

ДОГОВІР ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

2 курс

МАГІСТРАТУРА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК 

ЗДОБУВАЧАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «08 ПРАВО»

ОГОЛОШЕННЯ

НАКАЗ про направлення студентів на виробничу практику

І частина

ЗАЯВКА на проходження виробничої практики

ПОДАТИ

СИЛАБУС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

МАТЕРІАЛИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ОПИТУВАННЯ

РОЗПОЧАТИ

ДОГОВІР ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Новини практики