top of page

РОЗКЛАД

2023-2024 навчальний рік

ЄДКІ 2023
МАГІСТР

Програма єдиного державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності 081 «Право»

ПОСТАНОВА КМУ "Про атестацію здобувачів ступеня фахової передвищої освіти та ступенів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту"

Дидактичні матеріали підготовки до ЄДКІ 2023

ЕК №2 
БАКАЛАВР
2024

Розклад роботи екзаменаційної комісії

БАКАЛАВР

ЕК №2

Склад підгруп студентів

ЕК №2

денної форми навчання  

Перелік питань для підготовки до атестаційного екзамену (2024):

Дидактичні матеріали для підготовки до атестаційного екзамену (2024)

Регламент проведення атестаційного екзамену від 22.05.2024

ПОЛОЖЕННЯ про екзаменаційну комісію щодо атестації осіб, які здобувають перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні освіти (від 22.05.2024) перезатверджене

ДЕК БАКАЛАВР
bottom of page