ПРАКТИКА

заочна форма навчання

4 курс

ОГОЛОШЕННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧАМИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «08 ПРАВО»

РОЗПОРЯДЖЕНННЯ про направлення на навчальну практику 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

МАТЕРІАЛИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ОПИТУВАННЯ

5 курс

ОГОЛОШЕННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧАМИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «08 ПРАВО»

НАКАЗ про направлення студентів на виробничу практику

СИЛАБУС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

МАТЕРІАЛИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ОПИТУВАННЯ

1 курс

МАГІСТРАТУРА

ОГОЛОШЕННЯ

НАКАЗ про направлення студентів на виробничу практику

СИЛАБУС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

МАТЕРІАЛИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ОПИТУВАННЯ

2 курс

МАГІСТРАТУРА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК 

ЗДОБУВАЧАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «08 ПРАВО»

ОГОЛОШЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ про направлення студентів на виробничу практику

ЗАЯВКА на проходження виробничої практики

СИЛАБУС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

МАТЕРІАЛИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ОПИТУВАННЯ

РОЗПОЧАТИ

ДОГОВІР ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

НОВИНИ ПРАКТИКИ