top of page
Практика

ПРАКТИКА

заочна форма навчання

3 курс

РОЗПОРЯДЖЕНННЯ про направлення на навчальну практику 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

4 курс

ОГОЛОШЕННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧАМИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «08 ПРАВО»

НАКАЗ про направлення студентів на виробничу практику

СИЛАБУС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

БАЗИ ПРАКТИК

ДІЮЧІ ДОГОВОРА З БАЗАМИ ПРАКТИК

ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ОПИТУВАННЯ

5 курс

ОГОЛОШЕННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧАМИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «08 ПРАВО»

НАКАЗ про направлення студентів на виробничу практику

ПЕРЕГЛЯНУТИ НАКАЗ РЕКТОРА №

СИЛАБУС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

БАЗИ ПРАКТИК

ДІЮЧІ ДОГОВОРА З БАЗАМИ ПРАКТИК

ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ОПИТУВАННЯ

1 курс

МАГІСТРАТУРА

ОГОЛОШЕННЯ

НАКАЗ про направлення студентів на виробничу практику

СИЛАБУС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

МАТЕРІАЛИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ОПИТУВАННЯ

2 курс

МАГІСТРАТУРА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК 

ЗДОБУВАЧАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «08 ПРАВО»

ОГОЛОШЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ про направлення студентів на виробничу практику

ЗАЯВКА на проходження виробничої практики

СИЛАБУС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

МАТЕРІАЛИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ОПИТУВАННЯ

РОЗПОЧАТИ

ДОГОВІР ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

НОВИНИ ПРАКТИКИ

bottom of page