ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ

Освітньо-професійна програма ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ
Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність

Форма навчання: денна

БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма

ТРИВАЄ ОБГОВОРЕННЯ

ЗАВАНТАЖИТИ

СТАНДАРТ
262 Правоохоронна діяльність

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 30.04.2020 р. № 578

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
 

ТРИВАЄ ОБГОВОРЕННЯ

ЗАВАНТАЖИТИ

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЙ
 

ЗАПОВНТИТИ АНКЕТУ ПРОПОЗИЦІЙ

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

Форма навчання: денна

Рік вступу: 2020-2022

БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою Радою СНУ ім. Лесі Українки 

Протокол №7

від 28.05.2020

Стандарт

081 Право

"БАКАЛАВР"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 12.12.2018 р.

№ 1379

Навчальний план

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор СНУ ім. Лесі Українки

від 29.05.2020

ФОРМА ПРОПОЗИЦІ

ЗАПОВНТИТИ АНКЕТУ ПРОПОЗИЦІЙ ДО нАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ТА ОПП

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

Форма навчання: заочна

Рік вступу: 2020-2022

БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою Радою СНУ ім. Лесі Українки 

Протокол №7

від 28.05.2020

Стандарт

081 Право

"БАКАЛАВР"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 12.12.2018 р.

№ 1379

Навчальний план

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор СНУ ім. Лесі Українки

від 29.05.2020

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

Форма навчання: денна

Рік вступу: 2019-2020

БАКАЛАВР

Стандарт

081 Право

"БАКАЛАВР"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 12.12.2018 р.

№ 1379

Навчальний план
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор СНУ ім. Лесі Українки

від 17.04.2019

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

Форма навчання: заочна

Рік вступу: 2019-2020

БАКАЛАВР

Стандарт

081 Право

"БАКАЛАВР"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 12.12.2018 р.

№ 1379

Навчальний план

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор СНУ ім. Лесі Українки

від 17.04.2019

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

Форма навчання: денна

Рік вступу: 2018-2019

БАКАЛАВР

Навчальний план
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор СНУ ім. Лесі Українки

від 23.02.2017

БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

Форма навчання: заочна

Рік вступу: 2018-2019

Навчальний план
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор СНУ ім. Лесі Українки

від 23.02.2017

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

НА БАЗІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Рік вступу: 2020-2022

БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

Форма навчання: денна

МАГІСТР

Навчальний план
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор СНУ ім. Лесі Українки

від 29.05.2020

Освітньо-професійна програма

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою Радою СНУ ім. Лесі Українки 

Протокол №10

від 28.08.2020

Стандарт

081 Право

"МАГІСТР"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 17.08.2020 р.

№ 1053

Навчальний план

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор СНУ ім. Лесі Українки

від 28.08.2020

Результати опитувань та обговорень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою Радою юридичного факультету

Протокол №1

від 27.08.2020

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

Форма навчання: заочна

МАГІСТР

Освітньо-професійна програма

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою Радою СНУ ім. Лесі Українки 

Протокол №10

від 28.08.2020

Стандарт

081 Право

"МАГІСТР"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 17.08.2020 р.

№ 1053

Навчальний план

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор СНУ ім. Лесі Українки

від 28.08.2020

Результати опитувань та обговорень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою Радою юридичного факультету

Протокол №1

від 27.08.2020