Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

Форма навчання: денна

БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою Радою СНУ ім. Лесі Українки 

Протокол №7

від 28.05.2020

Стандарт

081 Право

"БАКАЛАВР"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 12.12.2018 р.

№ 1379

Навчальний план

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор СНУ ім. Лесі Українки

від 29.05.2020

Результати опитувань та обговорень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою Радою юридичного факультету

Протокол №8

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

Форма навчання: заочна

БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою Радою СНУ ім. Лесі Українки 

Протокол №7

від 28.05.2020

Стандарт

081 Право

"БАКАЛАВР"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 12.12.2018 р.

№ 1379

Навчальний план

денна форма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор СНУ ім. Лесі Українки

від 29.05.2020

Результати опитувань та обговорень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою Радою юридичного факультету

Протокол №8

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

Форма навчання: денна

МАГІСТР

Освітньо-професійна програма

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою Радою СНУ ім. Лесі Українки 

Протокол №10

від 28.08.2020

Стандарт

081 Право

"МАГІСТР"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 17.08.2020 р.

№ 1053

Навчальний план

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор СНУ ім. Лесі Українки

від 28.08.2020

Результати опитувань та обговорень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою Радою юридичного факультету

Протокол №1

від 27.08.2020

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

Форма навчання: заочна

МАГІСТР

Освітньо-професійна програма

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою Радою СНУ ім. Лесі Українки 

Протокол №10

від 28.08.2020

Стандарт

081 Право

"МАГІСТР"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 17.08.2020 р.

№ 1053

Навчальний план

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор СНУ ім. Лесі Українки

від 28.08.2020

Результати опитувань та обговорень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою Радою юридичного факультету

Протокол №1

від 27.08.2020

НА ОБГОВОРЕННІ

Освітньо-наукова програма ПРАВА ЛЮДИНИ
Спеціальність 081 Право

Форма навчання: денна

Термін навчання: 1 рік 10 місяців

МАГІСТР

Освітньо-наукова програма

 

 

 

 

ПРОЄКТ

Стандарт

081 Право

"МАГІСТР"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 17.08.2020 р.

№ 1053

Навчальний план

 

 

 

 

ПРОЄКТ

Результати опитувань та обговорень

 

 

 

 

Проводиться опитування