top of page

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

Форма навчання: денна

Рік вступу: 2022-2023

БАКАЛАВР

Стандарт

081 Право

"БАКАЛАВР"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 20.07.2022 р.

№ 644

Освітньо-професійна програма

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою Радою

ВНУ ім. Лесі Українки 

Протокол №11

від 30.08.2022

РЕЦЕНЗІЇ

 

АРИВАНЮК Т.О.

ШУМ М.С.

КОСИЛО А.Б.

Навчальний план
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор ВНУ ім. Лесі Українки

від 30.08.2022

ФОРМА
ПРОПОЗИЦІЙ

 

Опитуванння завершене

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

Форма навчання: заочна

Рік вступу: 2022-2023

БАКАЛАВР

Стандарт

081 Право

"БАКАЛАВР"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 20.07.2022 р.

№ 644

Освітньо-професійна програма

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою Радою

ВНУ ім. Лесі Українки 

Протокол №11

від 30.08.2022

РЕЦЕНЗІЇ

 

АРИВАНЮК Т.О.

ШУМ М.С.

КОСИЛО А.Б.

Навчальний план
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор ВНУ ім. Лесі Українки

від 30.08.2022

ФОРМА
ПРОПОЗИЦІЙ

 

Опитуванння завершене

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

Форма навчання: денна

Рік вступу: 2020-2022

БАКАЛАВР

Стандарт
081 Право
"БАКАЛАВР"
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

від 12.12.2018 р.

№ 1379

Освітньо-професійна програма
 

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою Радою

ВНУ ім. Лесі Українки 

Протокол №11

від 30.08.2022

Освітньо-професійна програма
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою Радою СНУ ім. Лесі Українки 

Протокол №7

від 28.05.2020

РЕЦЕНЗІЇ


 

АРИВАНЮК Т.О.

ШУМ М.С.

КОСИЛО А.Б.

РЕЦЕНЗІЇ


 

АРИВАНЮК Т.О,

ШУМ М.С.

ОКСЕНЧУК І.В.

Навчальний план
зі змінами 2022р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор ВНУ ім. Лесі Українки

від 30.08.2022

Навчальний план

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор СНУ ім. Лесі Українки

від 29.05.2020

Стандарт 
081 Право
"БАКАЛАВР"
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

від 20.07.2022 р.

№ 644

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

Форма навчання: заочна

Рік вступу: 2020-2022

БАКАЛАВР

Стандарт
081 Право
"БАКАЛАВР"
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

від 12.12.2018 р.

№ 1379

Освітньо-професійна програма
 

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою Радою

ВНУ ім. Лесі Українки 

Протокол №11

від 30.08.2022

Освітньо-професійна програма
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою Радою СНУ ім. Лесі Українки 

Протокол №7

від 28.05.2020

РЕЦЕНЗІЇ


 

АРИВАНЮК Т.О.

ШУМ М.С.

КОСИЛО А.Б.

РЕЦЕНЗІЇ


 

АРИВАНЮК Т.О,

ШУМ М.С.

ОКСЕНЧУК І.В.

Навчальний план
зі змінами 2022р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор ВНУ ім. Лесі Українки

від 30.08.2022

Навчальний план

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор СНУ ім. Лесі Українки

від 29.05.2020

Стандарт 
081 Право
"БАКАЛАВР"
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

від 20.07.2022 р.

№ 644

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

Форма навчання: денна

Рік вступу: 2019-2020

БАКАЛАВР

Стандарт
081 Право
"БАКАЛАВР"
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

від 12.12.2018 р.

№ 1379

Навчальний план
зі змінами 2022р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор ВНУ ім. Лесі Українки

від 30.08.2022

Навчальний план

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор СНУ ім. Лесі Українки

від 17.04.2019

Стандарт 
081 Право
"БАКАЛАВР"
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

від 20.07.2022 р.

№ 644

Освітньо-професійна програма
 

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою Радою

ВНУ ім. Лесі Українки 

Протокол №11

від 30.08.2022

РЕЦЕНЗІЇ


 

АРИВАНЮК Т.О.

ШУМ М.С.

КОСИЛО А.Б.

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

Форма навчання: заочна

Рік вступу: 2019-2020

БАКАЛАВР

Стандарт
081 Право
"БАКАЛАВР"
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

від 12.12.2018 р.

№ 1379

Навчальний план
зі змінами 2022р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор ВНУ ім. Лесі Українки

від 30.08.2022

Навчальний план

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор СНУ ім. Лесі Українки

від 17.04.2019

Стандарт 
081 Право
"БАКАЛАВР"
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

від 20.07.2022 р.

№ 644

Освітньо-професійна програма
 

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою Радою

ВНУ ім. Лесі Українки 

Протокол №11

від 30.08.2022

РЕЦЕНЗІЇ


 

АРИВАНЮК Т.О.

ШУМ М.С.

КОСИЛО А.Б.

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

Форма навчання: заочна

Рік вступу: 2018-2019

БАКАЛАВР

Навчальний план

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор СНУ ім. Лесі Українки

від 23.02.2017

Навчальний план
зі змінами 2022р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор ВНУ ім. Лесі Українки

від 30.08.2022

Стандарт
081 Право
"БАКАЛАВР"
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

від 12.12.2018 р.

№ 1379

Стандарт 
081 Право
"БАКАЛАВР"
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

від 20.07.2022 р.

№ 644

Освітньо-професійна програма
 

ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою Радою

ВНУ ім. Лесі Українки 

Протокол №11

від 30.08.2022

РЕЦЕНЗІЇ


 

АРИВАНЮК Т.О.

ШУМ М.С.

КОСИЛО А.Б.

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

НА БАЗІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Рік вступу: 2022-2023

БАКАЛАВР

Стандарт 081 Право"БАКАЛАВР"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

від 20.07.2022 р.

№ 644

Освітньо-професійна програма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор ВНУ ім. Лесі Українки

від 30.08.2022

РЕЦЕНЗІЇ
 

АРИВАНЮК Т.О.

ШУМ М.С.

КОСИЛО А.Б.

Навчальний план 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор ВНУ ім. Лесі Українки

від 30.08.2022

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

НА БАЗІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Рік вступу: 2021-2022

БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

Форма навчання: денна

Рік вступу: 2022-2023

МАГІСТР

Стандарт081 Право"БАКАЛАВР"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

від 12.12.2018 р.

№ 1379

Стандарт081 Право"БАКАЛАВР"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

від 20.07.2022 р.

№ 644

Освітньо-прфесійна програма

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою Радою СНУ ім. Лесі Українки 

Протокол №7

від 28.05.2020

Освітньо-прфесійна програма

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор ВНУ ім. Лесі Українки

від 30.08.2022

РЕЦЕНЗІЇ
 

АРИВАНЮК Т.О,

ШУМ М.С.

ОКСЕНЧУК І.В.

РЕЦЕНЗІЇ
 

АРИВАНЮК Т.О,

ШУМ М.С.

КОСИЛО А.Б.

Навчальний план
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор СНУ ім. Лесі Українки

від 29.05.2020

Навчальний план 
зі змінами 2022р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор ВНУ ім. Лесі Українки

від 30.08.2022

Освітньо-професійна програма

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою Радою ВНУ ім. Лесі Українки 

Стандарт

081 Право

"МАГІСТР"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 20.07.2022 р.

№ 643

Навчальний план

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор ВНУ ім. Лесі Українки

від 29.08.2022

Освітньо-професійна програма Право
Спеціальність 081 Право

Форма навчання: заочна

Рік вступу: 2022-2023

МАГІСТР

Освітньо-професійна програма

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою Радою ВНУ ім. Лесі Українки 

Стандарт

081 Право

"МАГІСТР"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 20.07.2022 р.

№ 643

Навчальний план

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ректор ВНУ ім. Лесі Українки

від 29.08.2022

Освітньо-професійна програма ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ
Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність

Форма навчання: денна

БАКАЛАВР

Освітньо-професійна програма

 ОБГОВОРЕННЯ

ЗАВЕРШЕНЕ

СТАНДАРТ
262 Правоохоронна діяльність

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 30.04.2020 р. № 578

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
 

ЗАВАНТАЖИТИ

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЙ
 

ОПИТУВАННЯ ЗАВЕРШЕНЕ

bottom of page