ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Навчання. Розвиток. Успіх.

Teacher Instructing

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

І-IV КУРСИ БАКАЛАВРАТУРИ

І-ІІ МАГІСТРАТУРИ

Join-Us-On-zoom-1.png

РОЗКЛАД ON-LINE ЛЕКЦІЙ

І-IV КУРСИ БАКАЛАВРАТУРИ

І-ІІ МАГІСТРАТУРИ

Для дистанційного навчання

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

2020-2021 н.р.

Education Books Bookshelfs
Professor & Students

РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ ТА ЕКЗАМЕНІВ

РОЗКЛАД ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДЕК

Legal Research and Writing
 

МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

Положення про випускні кваліфікаційні роботи

Форма заяви про затвердження теми МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Зразок титульної сторінки МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Зразок оформлення змісту

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

Приклади оформлення списку джерел 

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Форма завдання 

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Орієнтовна форма рецензії на

МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ

Форма подання голові Державної екзаменаційної комісії щодо захисту

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Автоматичне оформлення наукових джерел відповідно до вимог ДАК