top of page

пт, 09 груд.

|

Юридичний факультет ВНУ

IX Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми забезпечення захисту прав людини»

Захід організовано з метою об’єднання зусиль науковців і практичних працівників у розв’язанні проблем забезпечення та захисту прав людини, а також реалізації міжнародних стандартів прав людини

Регистрация закрыта
Смотреть другие события
IX Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми забезпечення захисту прав людини»
IX Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми забезпечення захисту прав людини»

Час та місце

09 груд. 2022 р., 12:00 – 15:00 GMT+2

Юридичний факультет ВНУ, вулиця Винниченка, 30, Луцьк, Волинська область, Україна, 43000

Про захід

Захід організовано з метою об’єднання зусиль науковців і практичних працівників у розв’язанні проблем забезпечення та захисту прав людини, а також реалізації міжнародних стандартів прав людини, підвищення ефективності застосування Європейської конвенції з прав людини.

Пріоритетними напрямами роботи конференції є:

– сучасний стан дотримання конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні;

– міжнародно-правові механізми та гарантії забезпечення прав людини;

– дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів;

– роль прокуратури у дотриманні прав і свобод осіб у кримінальному провадженні: теорія та практика;

– сучасний стан дотримання права на справедливий суд в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення;

– права людини в умовах війни

– порушення міжнародного гуманітарного права в Україні.

Умови участі в конференції:

Для участі в конференції необхідно до 10 грудня 2022 року заповнити та надіслати реєстраційну форму

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- українська,

- польська,

- англійська.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Наукові повідомлення учасників оформляються як наукові статті або тези доповідей, які будуть опубліковані у електронному збірнику матеріалів конференції :

-      матеріали повинні відповідати вимогам постанови президії ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р. “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” та державним стандартам;

-     матеріали подаються в електронному варіанті (електронною поштою) у форматі doc. або rtf., редактор Microsoft Word із зазначенням у назві файла прізвища автора. До реєстраційної форми додається тези, рецензія та квитанція про оплату (формат jpg). Аспіранти і здобувачі додають рецензію наукового керівника або витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку;

-        обсяг тексту статті - до 5 сторінок формату А-4 ;

-        поля верхнє, нижнє та ліве - 20 мм., праве -15 мм.;

-        шрифт -Tіmes New Roman, кегель - 14 пт, інтервал між рядками - 1,5;

-        зверху по центру - назва доповіді великими літерами, через інтервал нижче  - ініціали та прізвище автора; нижче - анотації та ключові слова (мовою тексту доповіді); нижче через інтервал друкується текст; список літератури подається наприкінці тексту, повинен бути складений за номером посилання (у тексті в квадратних дужках позначається номер посилання та сторінка, наприклад, [3, с. 99]); через інтервал нижче  - англійською мовою прізвище, ініціали автора, назва доповіді, анотації та ключові слова;

-        текст повинен бути перевірений коректором (філологом).

Зразок оформлення

МІЖНАРОДНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

Д. А. Скорук

Науковий керівник: к.ю.н., доц. О. М. Юхимюк

Анотація

Ключові слова

Захист прав дітей – одне з основних завдань державної політики більшості країн світу …[1, с. 165]

Джерела та література

1. Сніжко М. Захист прав дітей в Україні з урахуванням міжнародних договорів з питань сімейного права: Вісник Національного університету"Львівська політехніка". Юридичні науки. – 2015. – № 824. – С. 164-168.

ПІБ та назва статті англійською мовою

Анотація англійською мовою

Ключові слова англійською мовою

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Доктор наук - безкоштовно 

Кандидат наук, PhD  - 70 грн 

Аспірант - 100 грн 

Студент та інші 70 грн

Іноземні науковці - безкоштовно

Реквізити:

Поповнення карткового рахунку: UA913052990000026200894932002

Лукановська Тетяна Сергіївна

4149 4390 4990 1147

Поділитися

bottom of page