top of page

Сертифікати про акредитацію

bak-2016.jpg

Сертифікат про акредитацію за рівнем БАКАЛАВР

Mag-2017.jpg
Mag-2019.jpg

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ)

РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

bottom of page