top of page

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених

​“ПРАВОВЕ ЖИТТЯ : СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”

ХVІІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених
“ПРАВОВЕ ЖИТТЯ : СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”
21 квітня 2023 року 

Регіональна науково-практична учнівська конференція

«Права дитини - 2019»

Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : зб. тез наук. доп. ХVІІI Міжнар. наук.- практ. конф. молодих учених (21 квіт. 2023 р.) / уклад. І. В. Корінецька, В. П. Слободян. Луцьк: Вежа-Друк, 2023. 268 с.

ХVІІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених
“ПРАВОВЕ ЖИТТЯ : СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”
25 березня 2021 року

Регіональна науково-практична учнівська конференція

«Права дитини - 2019»

Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : зб. тез наук. доп. ХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (25 берез. 2021 р.) / уклад. В. І. Пальонка, Т. С. Лукановська – Луцьк : Вежа-Друк, 2021. – 364 с.

bottom of page