top of page

Аспірантура

ОНП 081 "Організаційно-правові засади сталого розвитку"

підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

за спеціальністю 081 Право

галузі знань 08 Право

Обговорення ОНП програми

Протоколи 

Навчальний план

Переглянути

Освітньо наукова програма

Переглянути

Рецензії

Переглянути

Програма вступних іспитів до аспірантури

Вступний фаховий іспит

Процедура атестації та присудження наукового ступеня доктора філософії 

Презентація

  • Розклад занять

Переглянути

  • Шаблони документів

Переглянути

  • Moodle для аспірантів

Переглянути

Таблиця відповідності тематики дисертаційних робіт аспірантів напрямам наукових досліджень їх наукових керівників

Переглянути

  • Моніторинг якості ОНП

Переглянути

  • Академічна мобільність

Переглянути

  • Підвищення кваліфікації

Переглянути

  • Академічна доброчесність

Переглянути

Новини аспірантури

bottom of page