top of page

HARMONOGRAM

rok akademicki 2021-2022

ЄДКІ 2023
МАГІСТР

Program jednolitego państwowego egzaminu kwalifikacyjnego w specjalności 081 „Prawo”

Program jednolitego państwowego egzaminu kwalifikacyjnego w specjalności 081 „Prawo”

Program jednolitego państwowego egzaminu kwalifikacyjnego w specjalności 081 „Prawo”

ЕК №2 
БАКАЛАВР
2024

Розклад роботи екзаменаційної комісії

БАКАЛАВР

ЕК №2

Склад підгруп студентів

ЕК №2

денної форми навчання  

Lista pytań przygotowujących do egzaminu kwalifikacyjnego:

Lista pytań przygotowujących do egzaminu kwalifikacyjnego:

Regulamin Egzaminu Kwalifikacyjnego

Regulamin Egzaminu Kwalifikacyjnego

ДЕК БАКАЛАВР
bottom of page