top of page

Archiwum wydarzeń na wydziale

Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna

„PROBLEMY ZAPEWNIENIA PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA”

Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna młodych naukowców

„PRAWA ŻYCIA:

OBECNY STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ”

Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna

„BIEŻĄCE KWESTIE REFORMY SYSTEMU PRAWNEGO”

bottom of page