top of page

Prezentacja monografii „Prawne aspekty bezpieczeństwa transportu lotniczego”

W ramach międzynarodowej współpracy naukowej i procesów integracji europejskiej 19 maja odbyła się prezentacja zbiorowej monografii, której współautorem byli naukowcy z Wydziału Prawa. Lesia Ukrainka, Szkoła Łazarskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Radomiu i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Monografia zbiorowa zatytułowana „Prawne aspekty bezpieczeństwa transportu lotniczego” to kompleksowe opracowanie, które skupia się nie tylko na bezpieczeństwie w ogóle, ale także na uregulowaniach prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotniczego w Polsce i na Ukrainie.8 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page