top of page

STUDIA PODYPLOMÓW WYDZIAŁU PRAWA BĘDĄ STUDIAŁY NA WIODĄCEJ POLSKIEJ UCZELNI

Między Narodowym Uniwersytetem im. Łesi Ukrainki Wołyń, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a doktorantami Wydziału Prawa podpisano trójstronną umowę o kształceniu z wykorzystaniem elementów podwójnej formy kształcenia.

Rektor Uniwersytetu Anatolij Tsyos, dziekan Wydziału Prawa Anton Demchuk oraz doktoranci Tetiana Valyanska, Vadym Grachuk omówili perspektywy takiej współpracy.

W szczególności Uczelnia Łesi Ukrainki zobowiązuje się do świadczenia usług edukacyjnych dla słuchaczy studiów podyplomowych kształcenia na odległość z elementami dualnej formy kształcenia, a Instytut Nauk Prawnych UMCS będzie realizował praktyczną część procesu kształcenia.
Anatolij Tsyos zauważył: „To pierwszy taki program zarówno dla Polski, jak i dla nas, ponieważ realizujemy go dopiero na trzecim poziomie edukacyjnym. Mediacja to wyjątkowa specjalizacja, która jest dziś niezwykle potrzebna i pilna.”

7 wyświetleń0 komentarzy

Comentarios


bottom of page