top of page

pt., 17 maj

|

BIEŻĄCE KWESTIE REFORMY SYSTEMU PRAWNEGO

XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Aktualne zagadnienia reformy systemu prawnego”

ХIX Міжнародна науково-практична конференція "ПРАВОВЕ ЖИТТЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ" відбудеться 17-19 травня 2024 року

Регистрация закрыта
Смотреть другие события
XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Aktualne zagadnienia reformy systemu prawnego”
XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna „Aktualne zagadnienia reformy systemu prawnego”

Місце проведення

17 maj 2024, 08:00 – 19 maj 2024, 18:00

BIEŻĄCE KWESTIE REFORMY SYSTEMU PRAWNEGO, вулиця Винниченка, 30, Луцьк, Волинська область, Україна, 43000

Про захід

Наукові повідомлення учасників оформляються як тези доповідей, які будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції :

-       матеріали подаються в електронному варіанті (електронною поштою) у форматі doc. редактор Microsoft Word із зазначенням у назві файла прізвища автора. До тексту повідомлення додається копія квитанції про оплату. Аспіранти та магістри додають рецензію наукового керівника або витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію до друку;

-       обсяг тексту статті - від 3 до 5 сторінок формату А-4;

-       поля верхнє, нижнє та ліве - 20 мм., праве -15 мм.;

-       шрифт -Tіmes New Roman, кегель - 14 пт, інтервал між рядками - 1,5;

-       зверху по центру - назва доповіді великими літерами, через інтервал нижче  - ініціали та прізвище автора; нижче - анотації та ключові слова; нижче через інтервал друкується текст; список літератури подається наприкінці тексту, повинен бути складений за номером посилання (у тексті в квадратних дужках позначається номер посилання та сторінка, наприклад, [3, с. 99]), англійською мовою, ПІБ,  назва доповіді, анотація та ключові слова;

-        текст повинен бути перевірений коректором (філологом);

-        редакційна колегія може не поділяти думку авторів і не несе відповідальність за достовірність інформації.

Робочі мови конференції:

 • українська,
 • польська,
 • англійська.

Секції конференції:

 • Теорії та історії держави і права; філософії та соціології права;
 • Цивільного, господарського права та процесу; сімейного права;  фінансового права; трудового права та права соціального забезпечення; екологічного, земельного, аграрного права.
 • Конституційного, адміністративного права та процесу, міжнародного права, права Європейського Союзу;
 • Кримінального права та процесу, кримінально-виконавчого права, криміналістики, кримінології, судових та правоохоронних органів.

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА МАТЕРІАЛІВ:

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають заповнити реєстраційну форму та надіслати не пізніше 30 квітня 2024 року (включно) наступні документи:

1) тези доповіді;

2) відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача  із  вказівкою:

для підтвердження сплати організаційного внеску — Kravchuk_Vnesok.jpg;

для доповіді — Kravchuk_Tezy.doc.

ЗРАЗОК

ФОРМУВАННЯ СУДДІВСЬКОГО КОРПУСУ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

В. М. Кравчук

Анотація: 150-200 символів.

Ключові слова: 3-5 слів.

Основний текст. Посилання тільки на джерела зі списку літератури.

Література​

1. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / Скакун О. Ф. ; пер. з рос. С. О. Бураковський. – Стер. вид. – Х. : Консум, 2001. – 656 с.

Kravchuk V. The formation of the judicial case in Ukraine and Poland: the comparative legal analysis.

Summary: 100-150 symbols

Keywords: 3-5 words

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ:

З ДРУКОВАНИМ ЗБІРНИКОМ

Студенти ВНУ - 325 грн

Студенти національних ЗВО - 350 грн

Іноземні студенти - безкоштовно

З ЕЛЕКТРОННИМ ЗБІРНИКОМ

Студенти ВНУ - 125 грн

Студенти національних ЗВО - 150 грн

Іноземні студенти - безкоштовно

Витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання, харчування) та відправкою збірника несе учасник конференції. 

Вартість перебування на базі практик табору “Гарт” (проживання 2 ночі, обід та 2 сніданки) - 1000 грн

Реквізити для оплати

Поповнення карткового рахунку

Слободян Владислав Петрович

4441111130346145

Інформація для співпраці: 

Адреса юридичного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки: м. Луцьк, вул. Винниченка, 30,поштовий індекс: 43021, тел/факс 8 (0332) 24-04-11 (з 9.00 до 15.00, крім вихідних). 

Голова НТАіС– Слободян Владислав, моб. тел. 066-578-17-78, e-mail: ntsa.law@gmail.com 

Виконувача обовʼязків студентського декана — Мартинюк Микола, моб. тел. 095-828-84-30 

Президента локального осередку ELSA Lutsk — Сорока Олександр, моб. тел. 096-564-26-10

Schedule


 • 30 minut

  Реєстрація


 • 2 godziny

  Пленарне засідання

Jeszcze 2 dostępnych elementów

Поділитись

bottom of page