top of page
Практика

ПРАКТИКА

денна форма навчання

1 курс

ОГОЛОШЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕНННЯ про направлення на навчальну практику 

ПЕРЕГЛЯНУТИ

СИЛАБУС

ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

2 курс

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧАМИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «08 ПРАВО»

НАКАЗ про направлення студентів на виробничу практику

СИЛАБУС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

БАЗИ ПРАКТИК

ДІЮЧІ ДОГОВОРА З БАЗАМИ ПРАКТИК

ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ЗРАЗОК ДОГОВОРУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

ОПИТУВАННЯ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

3 курс

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧАМИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «08 ПРАВО»

НАКАЗ про направлення студентів на виробничу практику

ЗАЯВКА на проходження виробничої практики

БАЗИ ПРАКТИК

ДІЮЧІ ДОГОВОРА З БАЗАМИ ПРАКТИК

СИЛАБУС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ДОГОВІР ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

ОПИТУВАННЯ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

1 курс

МАГІСТРАТУРА

ОГОЛОШЕННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК ЗДОБУВАЧАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «08 ПРАВО»

НАКАЗ про направлення студентів на виробничу практику

ЗАЯВКА на проходження виробничої практики

СИЛАБУС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ДОГОВІР ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

ОПИТУВАННЯ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

2 курс

МАГІСТРАТУРА

ОГОЛОШЕННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК 

ЗДОБУВАЧАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «08 ПРАВО»

НАКАЗ про направлення студентів на виробничу практику

ПЕРЕГЛЯНУТИ НАКАЗ РЕКТОРА

ЗАЯВКА на проходження виробничої практики

ПОДАТИ

СИЛАБУС ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

МАТЕРІАЛИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ПЕРЕГЛЯНУТИ

ЗВІТНІСТЬ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

ДОГОВІР ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Новини практики

bottom of page