top of page
starchuk.jpg

К.Ю.Н., ДОЦЕНТ

СТАРЧУК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

доцент кафедри

GOOGLE SCHOLAR

ПУБЛІКАЦІЇ

Статті

1. Проблема становлення системи принципів трудового права України. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Юридичні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет. №2. 2006. С.117–123.

2. Нормативність як ознака принципів права. Юридична Україна. 2008. № 6. С. 26–30.

3. Заборона дитячої праці за трудовим законодавством України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 11. 2008. С. 345–350.

4. Рівність трудових прав громадян як принцип трудового права України. Підприємництво, господарство і право. 2009. № 5. С. 105–108.

5. Співвідношення принципів права з іншими правовими категоріями. Юриспруденція: теорія і практика. Центр правових досліджень Фурси. 2010. № 2. С. 53–59.

6. Щодо нормативності принципів права. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Т. 12. (Вип. 25, Ч. 2). 2009. С. 278–285.

7. Заборона дискримінації у сфері праці як принцип міжнародного права та трудового права України та Республіки Польщі. Ius et usus: Wspolczesne problemy wymiaru sprawiedliwosci w Polsce i na Ukrainie // Redakcja Olga Juchymiuk Robert Pelewicz. – Sad Okregowy w Tarnobrzegu, 2010. С. 159–171.

8. Класифікація принципів трудового права України. Юридична Україна. 2011. №. 8. С. 82–86.

9. Щодо поняття принципів права. Часопис Київського університету права. 2012. № 2. С. 40–43.

10. Підходи до розуміння нормативності принципів трудового права України. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2012. № 12. С. 44–49.

11. Принципи трудового права і суб’єктивні права та обов’язки у сфері праці: порівняльно-правові аспекти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія. Право. Вип. 19. Т. 3. 2012. С. 28–30.

12. Щодо ознак принципів трудового права України. Публічне право. 2013. № 1 (9). С. 200–207.

13. Розірвання шлюбу і режим окремого проживання подружжя: визначення змісту та співвідношення понять. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія. Право. Вип. 20. Т. 2. Ч. 1. 2012. С. 126–128.

14. Режим окремого проживання подружжя за сімейним законодавством України та Польщі: порівняльно-правові аспекти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія. Право. Вип. 20. Ч. 2. Т. 1. 2012. С. 252–255.

15. Принципи сімейного права України: загальнотеоретичні аспекти. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія. Право. Вип. 21. Ч. 1. Т. 1. 2013. С. 267–270.

16. К вопросу определения признаков принципов семейного права Украины: генезис и современное состояние. Legea si Viata (Закон и Жизнь). Republika Moldova) Республіка Молдова. 2013. № 8 (1) (260). С. 43–47.

17. Співвідношення комерційного найменування з іншими правовими категоріями. Історико-правовий часопис. 2013. № 1. С. 73–78.

18. Процесуально-правова природа встановлення режиму окремого проживання подружжя в Україні та Польщі: порівняльно-правові аспекти. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.  Серія: Юриспруденція. 2013. Вип. № 6 (1). Т. 2. С. 99–102. (співавторство Старчук В. М.)

19. Принципи трудового права згідно проекту Трудового кодексу України. Право і суспільство. №. 6-2. 2013. С. 150–154.

20. Про деякі теоретико-правові аспекти заборони примусової праці. Юридичний вісник. № 1. 2014. С. 104–108.

21. Поняття та види принципів-заборон у системі основоположних засад трудового права України. Історико-правовий часопис. 2014. № 1 (3). С. 88–93.

22. Окремі аспекти правового регулювання заборони дискримінації жінок. Публічне право. 2015. № 1 (17). С. 145–152.

23. До питання розуміння принципу свободи трудового договору: ґенеза та сучасний стан. Молодий вчений. № 2 (17). 2015. Ч. 3. С. 201–205.

24. Розмежування змісту понять «примусова», «обов’язкова» та «необхідна» праця». Порівняльно-аналітичне право. № 4. 2015. С. 186–189.

25. Child labor: Ukrainian experience in an international context. Історико-правовий часопис. 2016. № 1 (7). С. 130–134. (співавторство Яциняк О. П.)

26. The concept of discrimination in family law Ukraine: problems of definition. Історико-правовий часопис. 2017. № 1. (співавторство Яциняк О. П.)

27. До питання посвідчення нотаріусом конкубінатного договору. Право і суспільство. № 1. 2017. С. 77–81.

28. Вcтановлення режиму окремого проживання подружжя нотаріусом. Науковий вісник ХДУ. Вип. 6. Т. 1. № 6. 2016. С. 125–127.

29. До питання правового регулювання протидії домашньому насильству. Науковий вісник ХДУ. № 1. 2017. С. 96–99. (співавторство Торчило Я.)

30. Правове регулювання створення та функціонування прийомної сім’ї в Україні та Польщі: порівняльно-правові аспекти. Area Nauki. Люблін. 2017. № 1. С. 102–109.

31. Current approaches to classification of plagiarism as a form of right infringement. Право і суспільство №. 1. 2018. С. 83–92.

32. Some issues of intellectual piracy’s modern legal comprehension. Історико-правовий часопис. 2018. № 1 (11). С. 86-91. (співавторство Яциняк О. П.)

33. Плагіат та інтелектуальне піратство: загальнотеоретичні аспекти. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Дніпро. № 4. 2018. C. 77–80.

34. Нотаріальна форма майнових договорів чоловіка та жінки, які не перебувають у цивільному шлюбі. Право і суспільство. №. 2. 2019. С. 61–66. (співавторство Яциняк О. П.)

Навчально-методичні праці

1. Сімейне право України. Завдання для самостійної роботи. Луцьк: Вежа-Друк, 2012. 92 с.

2. Транспортне право. Завдання для самостійної роботи. Луцьк: Вежа-Друк, 2012. 72 с.

3. Право інтелектуальної власності. Завдання для самостійної роботи. Луцьк: Вежа-Друк, 2012. 100 с.

4. Сімейне право України. Програма навчальної дисципліни. Луцьк : Вежа-Друк, 2013. 44 с.

5. Транспортне право. Програма навчальної дисципліни. Луцьк : Вежа-Друк, 2013. 48 с.

6. Право інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни. Луцьк : Вежа-Друк, 2013. 40 с.

7. Речове право. Програма навчальної дисципліни. Луцьк : Вежа-Друк, 2013. 40 с.

8. Сімейне право України. Робоча програма навчальної дисципліни. Луцьк : Вежа-Друк, 2013. 104 с.

9. Транспортне право. Робоча програма навчальної дисципліни. Луцьк : Вежа-Друк, 2013. 88 с.

10. Право інтелектуальної власності. Робоча програма навчальної дисципліни. Луцьк : Вежа-Друк, 2013. 112 с.

11. Речове право. Робоча програма навчальної дисципліни. Луцьк : Вежа-Друк, 2013. 116 с.

12. Нотаріат в Україні. Програма навчальної дисципліни. Луцьк : Вежа-Друк, 2014. 20 с.

13. Нотаріат в Україні. Робоча програма навчальної дисципліни. Луцьк : Вежа-Друк, 2014. 60 с.

14. Правовий режим майна подружжя. Програма навчальної дисципліни.  Луцьк : Вежа-Друк, 2014. 28 с.

15. Правовий режим майна подружжя. Робоча програма навчальної дисципліни. Луцьк : Вежа-Друк, 2014. 60 с.

16. Сімейне право України. Завдання для самостійної роботи для бакалаврів на базі молодшого спеціаліста. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. 96 с.

17. Cімейне право України. Робоча програма навчальної дисципліни для бакалаврів на базі молодшого спеціаліста. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. 100 с.

18. Сімейне право України. Робоча програма навчальної дисципліни. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. 67 с.

19. Сімейне право України. Програма навчальної дисципліни. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 31 с.

20. Припинення шлюбу (ч. 2 Тимчасове розірвання шлюбу). Відкрита лекція. Вип. 1. Луцьк : Вежа-Друк, 2014. 28 с.

21. Правовий режим майна чоловіка та жінки у фактичному шлюбі. Відкрита лекція. Вип. 2. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. 28 с.

22. Припинення шлюбу (ч. 1). Відкрита лекція. Вип. 3. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 28 с.

23. Сім’я як учасник сімейних правовідносин. Відкрита лекція. Вип. 4.  Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 28 с.

24. Правовідносини батьків і дітей за сімейним законодавством. Відкрита лекція. Вип. 5. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 24 с.

25. Право інтелектуальної власності. Програма навчальної дисципліни. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 104 с.

Монографії

1. Сучасні принципи трудового права України: теоретико-правові аспекти. монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2013. 176 с.

2. Теорія трудового права України. колективна монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2015. 572 с. (співавторство Якушев І. М., Вусенко Ю. В., Чубоха Н. Ф., Щербюк Н. Ю.)

3. Теорія трудового права України. Колективна монографія. [вид. 2-е, змінене і доп.]. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 728 с. (співавторство Якушев І. М., Вусенко Ю. В., Сокол М. В., Старчук О. В., Чубоха Н. Ф., Щербюк Н. Ю.)

Навчальні посібники

1. Трудове право України. Словник довідник / уклад. : І. М. Якушев, О. В. Старчук ; за заг. ред. І. М. Якушева. Луцьк : Вежа-Друк, 2013. 280 с.

2. Трудове право України. Збірник задач / уклад. І. М. Якушев, Н. І. Вознюк, Ю. В. Гресик, О. В. Старчук., Чубоха Н. Ф. Луцьк: РВВ “Вежа”, 2013. 208 с.

3. Основи правознавства. Тестові завдання для вступників: вид. 5-те / уклад. Н. І. Вознюк, А. В. Духневич, О. В. Старчук та ін. Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. у-ту ім. Лесі Українки, 2007. 236 с. (С. 14–19, 75–80, 153–159).

4. Правознавство. Тестові завдання для вступників для проведення співбесіди за галуззю знань Право ОКР спеціаліст і магістр / кол. авторів; за ред. І. М. Якушева. ПП Іванюк В. П. Луцьк, 2012. 158 с.

5. Правознавство. Програма вступного іспиту та тестові завдання / кол. авторів; за ред. І. М. Якушева. Луцьк: Вежа-Друк, 2013. 336 с. (С. 176–222, 239–245).

6. Право. Тестові завдання вступного випробування для здобуття ОС «Магістр» / кол. авторів; за ред. О. В. Лаби. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 160 с. (співавторство Демчук А. М., Кравчук В.М., Крикунов О. В., Лаба О. В., Октисюк А.М., Саско О. І., Самчук-Колодяжна З. Ф., Старчук О. В., Чубоха Н. Ф.)

7. Право. Тестові завдання вступного випробування для здобуття ОС «Магістр» [вид. 2-е, змінене і доп.] / кол. авторів; за ред. О. В. Лаби. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. (співавторство Демчук А. М., Духневич А.В., Кравчук В.М., Крикунов О. В., Лаба О. В., Октисюк А. М., Саско О. І., Самчук-Колодяжна З. Ф., Старчук О. В., Чубоха Н. Ф., Юхимюк О. М., Якушев І. М.)

Тези

1. Основні засади цивільного законодавства України та Російської Федерації порівняльна характеристика. Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. статей за матеріалами І Міжвузівської науково-практичної конференції (м. Луцьк, 21-22 травня 2004 року). Луцьк.: РВВ „Вежа”, 2004. С. 139–142.

2. Правове регулювання захисту інтелектуальної власності в Україні. Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Збірник наукових статей за матеріалами Регіональної міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 22 квітня 2005 року). Івано-Франківськ, 2005. C. 73–76.

3. Актуальні питання захисту комерційної таємниці. Актуальні питання реформування правової системи України: збірник наукових статей за матеріалами ІІ Міжвузівської науково-практичної конференції (м. Луцьк, 27–28 травня 2005 року). Луцьк, 2005. С. 212–216.

4. До питання принципів трудового права України. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. тез наук. доп. ІІ Міжнар. наук.–практ. конф. студ. та аспірантів (м. Луцьк, 17–18 березня 2006 р.). С. 426–427.

5. Щодо деяких ознак принципів трудового права України. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: Зб. тез наук. доповідей за матеріалами ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф., м. Луцьк, 23–24 березн. 2007 р. С. 374–375.

6. Конституційні принципи правового регулювання праці. Перші юридичні читання: збірник наукових статей за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. / уклад. С С. Пікалюк, М. В. Сокол. Луцьк: ПП Іванюк, 2008. С. 101–104.

7. Поняття свободи праці. Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук. –практ. конф., м. Луцьк, 30–31 травня. 2008 р.: / уклад. Т. Д. Климчук. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008.- С. 382-386

8. До питання співвідношення принципів права та норм права. Правове життя: сучасний стан і перспективи розвитку: збірник тез наук. доповідей V Міжнародна наук.-практ. конф. студ. і аспірантів (20-21 березня 2009 р.) / уклад. М. Л. Варченко, М. Л. Толстіхін, І.Ф. Урина. Луцьк.: РВВ Вежа, ВДУ імені Лесі Українки, 2009. С. 54–58.

9. Про співвідношення принципів права та методу правового регулювання. Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи: збірник тез наук. доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (24 квітня 2009 р.) / уклад. В. І. Михайлюк. Тернопіль, 2009. С. 63–65.

10. Щодо співвідношення понять «принципи права» та «правові принципи». Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичній конференції студентів і аспірантів (13-14 травня 2009 р). У 2-х т. Т. 1. Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. С. 196–198.

11. Гендерна рівність чоловіка і жінки у трудовій  діяльності. Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VІ Міжнар. наук. –практ. конф., м. Луцьк, 29-30 травня 2009 р.: / уклад. Т. Д. Климчук. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. С. 445–448.

12. Місце конституційних принципів правового регулювання праці у системі принципів трудового права України. Другі конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам’яті академіка права Ю. М.Тодики, яка відбувалася 29-30 травня 2009 р. / за заг. ред. А. П. Гетьман. Нац. юрид. акад. України. Харків: Права людини, 2009. С. 48–50.

13. Місце принципів міжнародно-правового регулювання праці в системі принципів трудового права України. Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє: матеріали ІV Міжнародної науково-практичній конференції студентів і аспірантів (12–13 травня 2010 р). У 2-х т. – Т. 1. Луцьк: Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. С. 142–143.

14. Принцип свободи трудового договору у системі принципів трудового права України. Государство и право в условиях глобализации: реали и перспективы: сборник научных трудов: Материалы ІІ Международной научно-практической конференции (16-17 апреля 2010 г.) // отв. за вып. Поляков И. И. Симферополь: Издательство “Крымучпедгиз”, 2010. С. 339–340.

15. Принципи цивільного права: загальнотеоретична характеристика. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. тез наук. доп. VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (25-26 берез.2011 р.) / уклад. О. В. Жишко, О. С. Ковтун, І. Ф. Марчук, А. М. Сур’як. Луцьк: ПП Іванюк В. П., П. ПП Петринка А. Ю. 2011. С. 225–228.

16. Міжнародні стандарти заборони примусової праці. Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького: зб. наук. праць / Київський ун-т права НАН України; [редкол.: Шемшученко Ю. С., Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. та ін.]. Київ: Вид-во Європейського університету, 2011. С. 418–421.

17. Поняття системи принципів трудового права України. Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VІІІ Міжнар. наук. –практ. конф., м. Луцьк, 17-19 червня 2011 р.: / уклад. Вознюк Н. І., Климчук Т. Д., Крисюк Ю. П., Старко О. Л., Старчук О. В., Шевчук І. М., Чупринський Б. О. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. С. 251–254.

18. Поняття дискримінації у трудовому праві України. Проблеми правового забезпечення інтересів суб’єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф., (30 вересня- 1 жовтня 2011 року) / за ред. А. В. Андрушко, О. А. Ситницької. Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2011. С. 181–184.

19. Спрощена процедура розірвання шлюбу. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. тез наук. доп. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (23-24 берез.2012 р.) / уклад. Л. І. Кекіс, С. О. Малишко, І. Ф. Марчук, К. М. Леміщак, А. М. Сур’як. Луцьк: ПП Іванюк В. П., ПП Петринка А. Ю. 2012. С. 217–219. (співавторство Поліщук Д.)

20. Щодо заборони дискримінації у трудових відносинах. Актуальні питання реформування правової системи України (трудове парво та право соціального захисту): зб. наук. ст. за матеріалами ІХ Міжнар. наук. –практ. конф., м. Луцьк, 25-26 травня 2012 р.: / Уклад. Т. Д. Климчук, О. В. Старчук. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2012. – С. 57–59.

21. Співвідношення конституційних принципів правового регулювання трудових відносин та суб’єктивних прав та обов’язків у сфері праці. Право та інші соціальні норми: вимоги часу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 червня 2012 р.): у 2-х ч. – Одеса: ГО “Причорноморська фундація права”, 2012. ч. 2. С. 30–32.

22.  До питання конституційних принципів правового регулювання трудових відносин. Верховенство права, законність та права людини: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 28-29 червня 2012 р. Київ:  Центр правових наукових досліджень, 2012. С. 54–56.

23. Международные стандарты запрета дискриминации в сфере труда. Международное право и законодательство Российской Федерации: материалы ІІІ Международной научно-практической конференции для студентов, аспирантов и молодых ученых. – Москва. : Московский центр правовых исследований, 2012. С. 313–316.

24. Принципы международно-правового регулирования трудовых отношений. Государство и право в условиях глобализации: ревизия подходов: материалы V Междунар. научно-практической конференции. – Москва. : Московский центр правовых исследований, 2012. С. 78–82.

25. Теоретико-правовые основания установления сепарации. Развитие правовой в науки в XXI веке: материалы III Международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург: Фонд развития юридической науки, 2012. С. 64–67. (співавторство Сахнюк В.)

26. Міжнародні стандарти заборони дитячої праці. Perspektywy rozwoju nauki nauki: Zbior raportow naukowych (28.11.2012-30.11.2012). – Gdansk: Wydawca: Sp,. s. o. o “Diamond trading tour”, 2012. – Str. 39–43.

27. Діалектика розмежування категорій “принципи трудового права” та “правові принципи трудового права». Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe: Zbior raportow naukowych (29.01.2013–31.01.2013). Кrakow: Wydawca: Sp. s. o. o “Diamond trading tour”, 2013. Str.. 56–59.

28. Щодо поняття системи принципів сімейного права України. Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами Х Міжнар. наук. –практ. конф., м. Луцьк, 7-8 червня 2013 р.: / уклад. Н. І. Вознюк, Л. М. Джурак, З. В. Журавська, В. В. Качановський, Т. Д. Климчук, О. М. Юхимюк. Луцьк: ПрАТ “Волинська обласна друкарня”, 2013. С. 257–260.

29. Майнові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя в Україні. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. тез наук. доп. за матеріалами Х Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених, 21-22 березн. 2014 р. / уклад. К. В. Антонюк, І. О. Дейнега, Л. І. Кекіс. Луцьк: Оконська А. Ю., 2014. С. 121-123. (співавторство Вербицька І.)

30. Особисті немайнові наслідки розлучення та тимчасового розірвання шлюбу: порівняльно-правові аспекти. Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами ХІ Міжнар. наук. –практ. конф., м. Луцьк, 13-14 черв. 2014 р.: / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – С. 145–147.

31. Поняття та форми експлуатації дитячої праці. Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи: міжнародна науково-практична е-конференція (12 грудня 2014 р. м. Луцьк)

32. Нотаріус як державний реєстратор речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку: зб. тез наук. доп. за матеріалами ХІ Міжнародної наук.-практ. конф. молодих учених, 21-22 березн. 2014 р. / уклад. Л. І. Кекіс, Я. Л. Лукаш, І. О. Пряміцина Луцьк: Вежа-Друк, 2015. С. 166-168. (співавторство Альошина А.)

33. Місце забезпечувальних речових прав в системі речового права України. Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами ХІІ Міжнар. наук. –практ. конф., м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.: / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2015. (співавторство Гладіч Я.)

34. Виникнення майнових прав на технологію як об’єкт права інтелектуальної власності. Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи: міжнародна науково-практична е-конференція, 2015 р. м. Луцьк

35. Заборона дискримінації учасників сімейних правовідносин: міжнародно-правовий аспект. Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи: ІІІ Міжнародна науково-практична е-конференція (9 грудня 2016 р. м. Луцьк). С. 88–90.

36. Принципи забезпечення прав дитини. Проблеми забезпечення прав і свобод  людини: зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 8 груд. 2017 р.) / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. С. 126 – 129.

37. Форми дискримінації у сфері реалізації права на працю. SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT. State and Law. Berlin. 30.01.2018. С. 6–9.

38. Поняття конкубінату у сімейному праві України: проблеми визначення. Państwo i Prawo. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki, 30.05.2016 - 31.05.2016 r., Lublin. 2016. S. 80–83.

39. Про сутність категорії принципи цивільного права України. Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами ХІІІ Міжнар. наук. –практ. конф., м. Луцьк, 26-27 черв. 2016 р.: / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. (співавторство Сокол М. В.)

40. Поняття прожиткового мінімуму. Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами ХІV Міжнар. наук. –практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р.: / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – С. 184–187. (співавторство Сокол М. В.)

41. Щодо майнових прав на технологію як об’єкта права інтелектуальної власності. Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами ХV Міжнар. наук. –практ. конф., м. Луцьк, 1–2 черв. 2018 р. / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – С. 82–84.

42. Адміністративно-правовий статус нотаріуса: окремі аспекти. Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами ХVІ Міжнар. наук.–практ. конф., м. Луцьк, 15-16 черв. 2019 р. / уклад. Л. М. Джурак. Луцьк: Вежа-Друк, 2019.

43. Законодавче та доктринальне визначення плагіату. Economy. Zarządzanie. Państwo i Prawo. Priorytetowe obszary badawcze: od teorii do praktyki: Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (28.02.2017). Lublin: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – 88 str.  S. 65–67.

44. Щодо заборони дитячої праці: міжнародно-правовий аспект. Проблеми забезпечення прав і свобод людини, їх захисту в країнах Європи: V Міжнародна науково-практична е-конференція (м. Луцьк, 14 грудня 2018 р.)

bottom of page